Informacje o projekcie

Okres realizacji II edycji projektu: styczeń-kwiecień 2021 r.

Przewidziany limit miejsc: 200 studentów kierunków pedagogicznych I, II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, Praca socjalna). W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość udziału studentów innych kierunków studiów UMK.

Celem głównym kursu jest podniesienie kompetencji merytorycznych (wiedza), dydaktyczno-metodycznych (umiejętności) i wychowawczych (postawy), w tym umiejętności analitycznych, komunikacyjnych i cyfrowych poprzez udział w bezpłatnym, powszechnie dostępnym kursie edukacyjnym na platformie Navoica (https://studio.navoica.pl) poświęconym problematyce agresji w przestrzeni realnej i wirtualnej - analizie zjawiska, skutków oraz sposobów zapobiegania.
Do realizacji poszczególnych zadań w projekcie zaangażowani są wykładowcy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk prawnych, metodyki e-learningu, a także specjaliści w zakresie tworzenia interaktywnych materiałów cyfrowych oraz nagrań wideo.

Koordynator projektu: dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK

Uczestnicy pracują w kursie na platformie Navoica do którego otrzymają login i hasło.

Liczba godzin dydaktycznych: 60 (okres 3,5 miesiąca lub krócej w zależności od tempa pracy studenta).

Sposób prowadzenia zajęć: SC – sieciowe wraz z moderacją przez wykładowców.

Co zyskujesz realizując kurs?

  • Poznasz podstawowe definicje zjawiska agresji i przemocy, ich kryteria i przyczyny oraz relacje między nimi w świetle różnych podejść badawczych.
  • Zdobędziesz informacje na temat rodzajów agresji oraz występowania zachowań agresywnych na przestrzeni życia.
  • Poznasz przyczyny i skutki zachowań agresywnych./li>
  • Zwiększysz swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych aspektów zapobiegania agresji i przemocy.
  • Zwiększysz swoje umiejętności i kompetencje w zakresie radzenia sobie z agresją w przestrzeni realnej i wirtualnej, w tym w pracy z dziećmi i młodzieżą.
  • Poznasz psychologiczne, pedagogiczne, prawne konsekwencje przemocy i zachowań agresywnych.

Warunki zaliczenia:

  • rozwiązywanie zadań cząstkowych - 25% oceny);
  • test końcowy - 25% oceny;
  • projekt edukacyjny dotyczący zapobiegania agresji i przemocy (opracowanie autorskiego scenariusza zajęć w zespole 3 os. wraz ze wzajemną oceną) - 50% oceny.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.