Szanowni Państwo

mamy przyjemno¶ć zaprosić wszystkich zainteresowanych na:
XII Międzynarodow± Konferencję Naukow±
pt.: "Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji",
która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2015 roku w Hotelu Uniwersyteckim w Toruniu.

W konferencji wezm± udział wybitni krajowi i zagraniczni specjali¶ci naukowi, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, studenci, producenci oprogramowania, ogółem ci wszyscy, dla których tematyka tegorocznej konferencji jest ogromnie ważna. W Toruniu będziemy go¶cić także naukowców z Włoch, Norwegii, USA i Czech.

 

Toruń

Sponsor:

Patronat honorowy:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Patronat medialny:

Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy

„UczMy”. Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy

„e-mentor

czasopismo edukacyjne