Nowy kierunek studiów przez Internet
pedagogika medialna

studia dzienne online

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  PEDAGOGIKĘ MEDIALNĄ
NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU?

PEDAGOGIKA MEDIALNA to studia o charakterze e-learningowym. Co to oznacza? Większość godzin zajęciowych będziesz mógł odbyć w domu lub innym dogodnym dla Ciebie miejscu. Ta forma zajęć będzie wymagała od Ciebie aktywności w kursie e-learningowym. Będziesz mógł bazować na profesjonalnie przygotowanych edukacyjnych materiałach e-learningowych, mieć zajęcia dydaktyczne on-line („na żywo”) oraz stały kontakt z nauczycielami  akademickimi przez Internet. Do korzystania z platformy przygotują Cię wysokiej klasy specjaliści (podczas pierwszych godzin zajęć). Zaoszczędzisz tym samym czas i pieniądze związane z dojazdem do uczelni. Powyższa forma studiów umożliwi Ci również połączenie nauki i pracy.

kurs e-learning

·         Na pierwszym roku studiów planowanych jest około 37 dni nauki w murach Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu (z czego 18 zjazdów o charakterze fakultatywnym).
·         Na drugim roku studiów planowanych jest około 44 dni nauki wymagającej Twojej obecności w salach ćwiczeniowych Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu (z czego 14 zjazdów o fakultatywnym).
·        Na trzecim roku studiów planowanych jest około 37 dni nauki w murach Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu
(z czego 12 zjazdów o charakterze fakultatywnym).
Studia na kierunku PEDAGOGIKA MEDIALNA są odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno rynku pracy, jak również przyszłych studentów. To pierwsze w Polsce studia stacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W konsekwencji powyższa forma otwiera drzwi do darmowej nauki również osobom pracującym lub mieszkającym za granicami kraju.
Absolwent kierunku będzie mógł pochwalić się umiejętnością tworzenia, organizowania i przetwarzania informacji oraz konstruowania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Ponadto będzie posiadał kompetencje z zakresu pozyskiwania, organizowania, oceny informacji oraz prowadzenia szkoleń w zakresie poszukiwania i trafności doboru źródeł informacji. Mocną stroną absolwenta kierunku PEDAGOGIKA MEDIALNA będzie praktyczne posługiwanie się mediami i technologiami informacyjnymi, jako narzędziami pracy intelektualnej oraz samorozwoju. Absolwent studiów będzie na co dzień korzystać z mediów w sposób twórczy, przygotowywać profesjonalne materiały edukacyjne oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania dydaktyczne.

Ten zasób wiedzy umożliwi absolwentowi szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej.

praca w dowolnym miejscu i czasie

DO WYBORU DWIE SPECJALNOŚCI

·         Nowe media w edukacji  - specjalność stworzona z myślą o osobach pragnących podjąć pracę w sferze związanej z edukacją. Ukończenie kierunku umożliwi Ci pracę zarówno w obszarze związanym z tradycyjną nauką, jak również formami komputerowymi. Specjalność stwarza również solidne podstawy do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach związanych z nauczaniem, w tym z: nauczaniem przedmiotowym, pedagogiką wczesnoszkolną, pedagogiką specjalną, resocjalizacją itp.

 

·         Edukacja on-line - specjalność skierowana do osób aktywnych w przestrzeni Internetu. Ukończenie kierunku gwarantuje zdobycie specjalistycznych kompetencji umożliwiających opracowywanie materiałów przeznaczonych między innymi do kształcenia zdalnego.

PLAN STUDIÓW

CHARAKTERYSTYKA SYLWETKI ABSOLWENTA KIERUNKU PEDAGOGIKA MEDIALNA

Absolwent studiów posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizowania kompetentnych działań edukacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i technik (m.in. kursów kształcenia (w tym on-line) w zakresie technologii informacyjnej, edukacji medialnej oraz edukacji informatycznej wspartych nowoczesnymi, a także w obszarze samodzielnego kształcenia w instytucjach edukacji dorosłych). Z ich użyciem potrafi profesjonalnie tworzyć drukowane i elektroniczne zasoby edukacyjne przeznaczone do wykorzystywania w każdym środowisku edukacyjnym, również w edukacyjnej przestrzeni wirtualnej (m.in. serwery edukacyjne, platformy e - learning, internetowe centra informacyjne, portale tematyczne, media społecznościowe itp.), posiada umiejętności animowania i moderowania przekazów oraz aktywności uczących się w przestrzeni Internetu w celu świadomego i pozytywnego oddziaływania pedagogicznego i społecznego. Absolwent posiada kompetencje w zakresie przygotowania innych osób do refleksyjnego odbioru przekazów medialnych oraz umiejętnego wykorzystywania nowych mediów w procesie kształcenia i komunikacji społecznej.

metodyka prowadzenia zajęć

CO PO STUDIACH?

Absolwent  kierunku  Pedagogika medialna jest przygotowany do pełnienia funkcji wykładowcy, konsultanta, moderatora, animatora wirtualnych jednostek edukacyjnych z zakresu pedagogiki medialnej i technologii informacyjnej oraz pracy w charakterze wykładowcy, specjalisty lub konsultanta w instytucjach kulturalno – oświatowych działających w obszarze technologii informacyjnej, edukacji informatycznej, edukacji on-line i edukacji medialnej.

Absolwent studiów posiada kwalifikacje umożliwiające  podjęcie pracy w:

-        instytucjach kulturalno-oświatowych w  charakterze specjalisty:

·         ds. wykorzystania i wdrażania technologii informacyjnej w procesach edukacyjnych, e-learningu;

·         ds. organizacji szkolnych i pozaszkolnych centrów informacyjno–dydaktycznych,

·         ds. marketingu i budowania wizerunku instytucji oświatowej;

·         w obszarze technologii informacyjnej i edukacji medialnej -  jako wykładowca i konsultant w centrach kształcenia ustawicznego i wirtualnych centrach edukacyjnych;

-          firmach komercyjnych, państwowych i samorządowych w charakterze specjalisty tworzącego i zarządzającego serwerem wirtualnym;

-          środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych jako specjalista od problematyki oświatowej;

-          firmach komercyjnych, państwowych i samorządowych jako projektant e-podręczników, e-książek;

-          agencjach reklamowych (projektowanie graficzne reklam, czasopism, książek, plakatów, autoprezentacja, portfolio);

-          wydawnictwach medialnych (tworzenie komputerowych programów edukacyjnych, specjalista ds. edukacji);

-          organizacjach zajmujących się realizacją i projektowaniem systemów nowoczesnej edukacji na odległość e-learningu w charakterze dydaktyka medialnego;

-        firmach komercyjnych, państwowych i samorządowych, instytucjach oświatowo-wychowawczych jako specjalista:

·         ds. szkoleń i treningów dla pracowników i kadry zarządzającej;

·         ds. pozyskiwania i zarządzania informacją.

Absolwent studiów ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach 2. Stopnia.

 WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

https://www.facebook.com/pedagogikamedialna

UMK - informacje o kierunku

Rejestracja na kierunek Pedagogika medialna

STUDIUJ Z NAMI

Pedagogika medialna