"Bez rozpatrzenia roli i miejsca mediów we współczesnym świecie niemożliwe jest ukazanie kierunku myślenia w pedagogice. Kierunku, który zatrzyma przerażającą falę zubożenia umysłów młodych ludzi, gdyż dziedzina, za której rozwój jesteśmy odpowiedzialni, zawiodła demokrację. Czas najwyższy na przewartościowanie. Czas na odejście od tego, co nieefektywne i złe."
 B. Siemieniecki,  Pedagogika kognitywistyczna, Kraków 2013
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukiwać nowych dróg i metod działania. Innowator nie waha się przed włączeniem do procesu kształcenia nowych mediów.

A.Siemińska-Łosko, Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się w pracy nauczyciela akademickiego, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
"Piękny umysł to nie tylko posiadanie pięknych myśli i sprawne rozwiązywanie problemów, ale sprawdzenie jego możliwości, kultury poznawczej w zderzeniu z innymi umysłami, podczas zgłębiania tematu w trakcie rozmowy, dyskusji. To piękny umysł w akcji. "

W. Kwiatkowska,  M. Skibińska, Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych  [w:] red. E. Musiał, I.Pulak., Człowiek – media - edukacja, Kraków 2011,
Wyzwaniem stojącym przed pedagogiką jest wychowanie do twórczości, kreatywności, selekcji informacji, krytycznego stosunku do mediów masowych, kształtowanie otwartości wobec zmian spowodowanych technologią, ale co najistotniejsze, by czynić to z poszanowaniem etyki, norm, prawa do inności drugiego człowieka, jego godności, języka i dziedzictwa kulturowego.

D.Siemieniecka, Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych –media i kultura, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.),
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
U podstaw edukacji estetycznej „zatroskanej” o rozwój człowieka powinna się wyraźnie uobecnić antropologiczna wiedza i projekty edukacyjne obejmujące swym zakresem źródłowe procesy symbolizacji. Kompetencje interpretacyjne
w zakresie sztuki kształtują się na podstawie zdolności dostrzegania podobieństw znaczeniowych dzieł (analogii) oraz na podstawie zdolności tworzenia semiotycznych ekwiwalencji. Mają związek z myśleniem twórczym.

M. Muszyńska, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń, 2005.
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w kształceniu na odległość jest nieuniknioną konsekwencją wyzwań, jakie niesie społeczeństwo informacyjne w zakresie edukacji całożyciowej."

W.Kwiatkowska, Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor", nr 1 (18), SGH Warszawa 2007
Marzec 2019
P W Ś C P S N
« Wrz    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pedagogika medialna – studia I stopnia w systemie e-learning

Studiuj pedagogikę medialną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. To pierwsze w Polsce studia stacjonarne prowadzone pod auspicjami Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji WNP UMK w systemie e-learningu. Rejestracja już trwa!

Pedagogika medialna to studia licencjackie o profilu akademickim, pierwsze w Polsce studia stacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W każdym roku akademickim planowanych jest około 40 dni zajęć stacjonarnych, co stanowi nieco ponad 30% ogólnej liczby godzin. Studenci będą uczestniczyć w zajęciach on-line i korzystać z profesjonalnych materiałów e-learningowych. Będą mieli także zapewniony stały kontakt z wykładowcami przez Internet.  Kierunek ma charakter e-learningowy, jednocześnie będzie przygotowywał profesjonalistów w dziedzinie e-learningu. Charakter kierunku pozwala na podjęcie na nim studiów także osobom pracującym czy mieszkającym za granicą.

Pedagogika medialna jest kierunkiem łączącym nauczanie pedagogiki na poziomie akademickim z kształceniem umiejętności pracy w środowisku medialnym z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i technik. Studenci nauczą się projektować i realizować rozmaite działania edukacyjne w przestrzeni medialnej, tworzyć różnego typu zasoby edukacyjne (serwery, platformy e-learningowe, portale, media społecznościowe), świadomie wykorzystywać cyberprzestrzeń dla celów edukacyjnych i społecznych.

Absolwent kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy jako wykładowca, animator, konsultant lub specjalista w dziedzinach pedagogiki i e-learningu. Znajdzie zatrudnienie w tradycyjnych i wirtualnych instytucjach edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i samorządowych, w firmach, mediach, agencjach reklamowych, wydawnictwach czy organizacjach pozarządowych.

Odwiedź nas na:

https://www.facebook.com/pedagogikamedialna

http://www.edukacja.torun.pl/pedagogika_medialna