Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 

Szanowni Państwo

W zwi±zku z wyj±tkow± dla nas wszystkich sytuacj± pandemii i ryzykiem zakażenia koronawirusem, niestety musimy przełożyć termin naszej cyklicznie organizowanej przez Katedrę Dydaktyki i Mediów - XVI Międzynarodowej Konferencji "Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej", której termin przypadał w dniach 28-29 maja 2020 r. Termin Konferencji tej zostaje przeniesiony na 18 września 2020 roku. Chcieliśmy poinformować, że odbędzie się ona w trybie online, jednocześnie prosimy o nadsyłanie tekstów do publikacji ksi±żkowej do końca czerwca 2020 na adres mailowy edukacja.torun@gmail.com. Chcemy, aby ksi±żka dedykowana prof. zw. dr hab. Bronisławowi Siemienieckiemu ukazała się jak najszybciej w punktowanym Wydawnictwie UMK, abyśmy mogli j± uroczyście wręczyć Jubilatowi.

Ł±czę serdeczne pozdrowienia

Przewodnicz±ca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK
Wraz z zespołem Katedry Dydaktyki i Mediów INP WFiNS UMK

 


Toruń

Organizator:


Katedra Dydaktyki i Mediów