Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 

Szanowni Państwo

Katedra Dydaktyki i Mediów ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na:

XVI Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:
"Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej",


która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2020 roku w Toruniu.

 

Tegoroczna edycja konferencji jest wyjątkowa, gdyż pragniemy uczcić jubileusz założyciela toruńskiej szkoły pedagogiki medialnej Pana prof. dra hab. Bronisława Siemienieckiego. W tym roku kończy on 70 lat. Konferencja zatem będzie okazją naukowej refleksji nad edukacją wspomaganą mediami, której Pan Profesor poœwięcił blisko 30 lat pracy na UMK. Konferencja będzie miała charakter stacjonarny, częœć obrad będzie realizowana w formie w formie on-line (wystąpienia anglojęzyczne).

 


Toruń

Organizator:


Katedra Dydaktyki i Mediów