Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 

Szanowni Państwo

W związku z wyjątkową dla nas wszystkich sytuacją pandemii i ryzykiem zakażenia koronawirusem, niestety musimy przełożyć termin naszej cyklicznie organizowanej przez Katedrę Dydaktyki i Mediów - XVI Międzynarodowej Konferencji "Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej", której termin przypadał w dniach 28-29 maja 2020 r. Termin Konferencji tej zostaje przeniesiony na 18 września 2020 roku. Chcieliœmy poinformować, że odbędzie się ona w trybie online, jednoczeœnie prosimy o nadsyłanie tekstów do publikacji książkowej do końca czerwca 2020 na adres mailowy edukacja.torun@gmail.com. Chcemy, aby książka dedykowana prof. zw. dr hab. Bronisławowi Siemienieckiemu ukazała się jak najszybciej w punktowanym Wydawnictwie UMK, abyœmy mogli ją uroczyœcie wręczyć Jubilatowi.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK
Wraz z zespołem Katedry Dydaktyki i Mediów INP WFiNS UMK

 


Toruń

Organizator:


Katedra Dydaktyki i Mediów

Patron:

Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski

JM Rektor UMK
Dziekan WFiNS UMK
Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych